• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
405404
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
132
605
160521
1774
4414
405404
Twoje IP: 54.164.198.240
2018-12-13 19:12

Szanowni Państwo!

Sprzątanie klatek schodowych, które zgodnie z Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców w PSM" Kolejarz" należy do obowiązków mieszkańców stanowi dla wielu z Państwa, zwłaszcza ludzi starszych problem. Trudno się bowiem z tego obowiązku wywiązać, jeżeli brakuje sił i zdrowia. Problem ten zgłaszany był wielokrotnie w dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia w większości osiedli. Zgłaszano wnioski, aby obowiązek sprzątania klatek schodowych przejęła Spółdzielnia i zleciła wykonanie tych czynności specjalistycznym firmom. Koszty ponosiliby mieszkańcy wraz z miesięcznymi opłatami czynszowymi.
Zarząd PSM „Kolejarz" informuje, że wniosek Państwa został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Nadzorczą , która uchwałą Nr 30/2015 z dnia 26.XI.2015 r. wprowadziła do §„Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców" zapis o treści:

2a„Dopuszcza się przejęcie przez Spółdzielnię obowiązku sprzątania klatek schodowych poprzez zawarcie przez nią umowy na wykonywanie w/w czynności z firmą sprzątającą – na wniosek uprawnionych mieszkańców budynku. Wniosek musi być poparty imiennymi oświadczeniami ponad połowy uprawnionych mieszkańców budynku (co najmniej 50% + jeden)."

Stosowne zmiany związane z ustalaniem opłat za sprzątanie wprowadzone zostały również uchwałą Nr 31/2015 z dnia 26.XI.2015 r. w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali".

Kolejny wniosek Państwa o o zmianę kryteriów sprzątania pojedynczej klatki w budynku również został zrealizowany, Rada Nadzorcza uchwałą Nr 2/2018 z dnia 22  III 2018r. wprowadziła do § 7„Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców" zapis o treści:

2b.Mieszkańcy pojedynczej klatki schodowej mogą podjąć decyzję o odpłatnym sprzątaniu klatki po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku popartego przez co najmniej 50% + 1 uprawnionych mieszkańców danej klatki schodowej, licząc jedno mieszkanie jako jeden głos

Jeżeli zatem większość uprawnionych mieszkańców Państwa budynku lub klatki schodowej (co najmniej 50% + 1) wyraża chęć scedowania obowiązku sprzątania klatek na Spółdzielnię prosimy o złożenie w swojej Administracji Osiedla listy z podpisami mieszkańców. 

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu koszt usługi wynosi 10,46 zł/mieszkanie/m-c.
Zarząd
Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz
w Lublinie

Coraz częściej wpływają do nas zapytania, czy w najbliższej przyszłości spółdzielnia ma zamiar przejść w kontaktach z mieszkańcami na elektroniczną formę komunikacji czyli wprowadzić możliwość przesyłania do naszych mieszkańców wszelkich pism, rozliczeń, informacji za pośrednictwem e-mail ?

Otóż jest taka możliwość, Spółdzielnia musiałaby tylko dokupić do istniejącego systemu informatycznego moduł, który zapewnia taką obsługę. Moduł oferuje grupowe lub indywidualne przesyłanie wiadomości o dowolnej treści i w dowolnej sprawie do członków spółdzielni, jej mieszkańców, najemców, kontrahentów, jednostek administracji itp.
Wówczas zawiadomienia o rozliczeniu wody, energii cieplnej, zmianie wysokości opłat, zaległościach w opłatach itp. nie byłyby drukowane tylko wysyłane bezpośrednio na podane adresy e-mailowe.

Niewątpliwą korzyścią dla mieszkańców byłoby przede wszystkim uproszczenie możliwości odbioru korespondencji bez względu na aktualne miejsce pobytu, a także oszczędność czasu i pewność otrzymania tak przesłanych pism. Korzyścią dla spółdzielni (czyli dla nas wszystkich) byłaby natomiast obniżka kosztów związanych z wydrukiem rozliczeń ( papier, praca sprzętu ) oraz kosztów opłat pocztowych, ponieważ aktualnie około 500 mieszkańców zgłosiło do spółdzielni adres do korespondencji znajdujący się poza zasobami spółdzielni i wysyłka wszelkich rozliczeń do tych osób odbywa się za pośrednictwem poczty.

Aby wprowadzić jednak taką usługę chcielibyśmy uzyskać wiedzę czy byłoby i jak duże zainteresowanie. Każdego, kto byłby w przyszłości zainteresowany tą formą komunikacji prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go. Formularz ma charakter wyłącznie sondażowy i nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych.

FORMULARZ ANKIETY

 

Uwaga mieszkańcy - Ostrzeżenie

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w mieszkaniach osób podających się za pracowników Spółdzielni, chcących rzekomo wykonać jakąś usługę, ostrzegamy mieszkańców przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika Spółdzielni, gazowni czy zakładu energetycznego należy poprosić o okazanie legitymacji, zadzwonić do administracji i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy zawiadomić policję.

O planowanych wizytach w mieszkaniach pracowników Spółdzielni, np. w celu dokonania jakiegoś przeglądu, czy odczytania stanu wodomierzy każdorazowo informujemy mieszkańców poprzez wywieszanie na klatkach schodowych odpowiednich ogłoszeń. Informujemy, że pracownicy Spółdzielni są wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem.

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz" po raz kolejny zwraca się z apelem do swoich mieszkańców by, oszczędzając ciepło w chłodne dni, nie zapominali o bezpieczeństwie użytkowania urządzeń gazowych w swoich mieszkaniach. Gaz ziemny tak samo jak każde inne paliwo / np. węgiel/, do spalania potrzebuje dużej ilości tlenu, który jest w świeżym powietrzu.
Przypominamy, że zgodnie z_ Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) §149 - 155. okna i drzwi balkonowe o dużej 'szczelności (wyposażone w uszczelki gumowe) należy wyposażyć w nawiewniki umożliwiające napływ do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości nie mniejszej niż 20 m3 na godzinę dla każdej osoby.
Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok.10 m3 tlenu czyli ponad 50 m3 świeżego powietrza.

Brak dymu podczas spalania gazu, gdy w pomieszczeniu jest za mało tlenu nie świadczy o braku zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), który jest gazem niewidocznym i bez zapachu.
Szczelne okna, pozaklejane kratki wentylacyjne, niewentylowane pomieszczenia nie są sposobem na oszczędzanie ciepła, a prowadzą do wręcz odwrotnej sytuacji. Do ogrzania wilgotnego powietrza zużywamy znacznie więcej ciepła niż do ogrzania powietrza suchego, co się przekłada w sposób bezpośredni na wzrost kosztów ogrzewania.
By zapobiec takim zdarzeniom należy:
1.zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania przez nawiewniki powietrza w oknach, lub rozszczelnione okna, a w czasie pracy piecyka gazowego nawet uchylenie go.
2.dbać o sprawność techniczną użytkowanych w mieszkaniu instalacji i urządzeń gazowych.
3.przed każdą kąpielą, łazienkę w której jest piecyk gazowy dobrze przewietrzyć.
4.ograniczyć używanie w czasie kąpieli innych urządzeń gazowych (kuchenka gazowa, piekarnik).
5.ograniczyć do minimum czas kąpieli w łazience jeżeli piecyk gazowy w czasie jej trwania uruchamiany jest kilka razy.
Montaż wentylatorów zasilanych elektrycznie w mieszkaniach z urządzeniami gazowymi, dogrzewanie mieszkań palnikami kuchni lub piekarnika, zasłanianie kratek wentylacyjnych i nawiewnych w drzwiach do łazienek (powinny mieć powierzchnię 220 cm2) JEST ZABRONIONE I GROZI ZATRUCIEM CZADEM!

Informacja dla Mieszkańców

W biurze Zarządu Spółdzielni nastąpiła wymiana centrali telefonicznej. Rozszerzyło to mozliwości połaczenia się telefonicznego z pracownikami. Dzwoniąc na jeden z numerów centrali aktualnie można połaczyć się w następujący sposób:

  1. po zgłoszeniu sie operatora poprosić o połaczenie z konkretnym stanowiskiem pracy
  2. wybrać numer zgodnie z zapowiedzią  automatyczną
  3. wybrać tonowo numer wewnętrzny

lub zadzwonić bezpośrednio do pracownika - wykaz numerów bezposrednich w zakładce Kontakt

 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo! Reaguj!

Szanowni mieszkańcy!

Nadal dochodzi do przypadków zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób. Nie wolno nikomu zakładać, że ominą nas nagle choroby, pożary, czy inne zagrożenia. Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i naszego mienia!

Przypominamy i apelujemy

Nie wolno pozostawiać na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych niepotrzebnych już mebli lub innych sprzętów. Powoduje to nie tylko bezpośrednie zagrożenie pożarowe, ale także utrudni, czy wręcz uniemożliwi ewakuację w chwili zagrożenia.

 

Projekt i wykonanie Pomarex