• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
489808
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
202
1395
243705
5326
6791
489808
Twoje IP: 3.95.139.100
2020-01-25 23:09

Szanowni Państwo

Spóldzielnia informuje, żę w zakładce Pliki do pobrania zostały udostępnione druki wniosków obowiązujących w Spóldzielni.

Druki są dostępne w wersji Adobe Acrobat Reader i wersji edytowalnej MS Word.

Dostępne są następujące druki:

 1. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym do naliczeń opłat
 2. Zgoda na obciążanie rachunku  i Cofnięcie zgody na na obciążanie rachunku
 3. Wniosek mieszkańca o otrzymywanie koresondencji drogą eletroniczną i Cofnięcie zgody na otrzymywanie koresondencji drogą eletroniczną
 4. Oświadczenie do otrzymywania e-faktury
 5. Wniosek o montaż klimatyzatora i Wniosek o montaż urządzenia zewnętrznego

 

Szanowni Państwo!

Sprzątanie klatek schodowych, które zgodnie z Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców w PSM" Kolejarz" należy do obowiązków mieszkańców stanowi dla wielu z Państwa, zwłaszcza ludzi starszych problem. Trudno się bowiem z tego obowiązku wywiązać, jeżeli brakuje sił i zdrowia. Problem ten zgłaszany był wielokrotnie w dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia w większości osiedli. Zgłaszano wnioski, aby obowiązek sprzątania klatek schodowych przejęła Spółdzielnia i zleciła wykonanie tych czynności specjalistycznym firmom. Koszty ponosiliby mieszkańcy wraz z miesięcznymi opłatami czynszowymi.

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz" po raz kolejny zwraca się z apelem do swoich mieszkańców by, oszczędzając ciepło w chłodne dni, nie zapominali o bezpieczeństwie użytkowania urządzeń gazowych w swoich mieszkaniach. Gaz ziemny tak samo jak każde inne paliwo / np. węgiel/, do spalania potrzebuje dużej ilości tlenu, który jest w świeżym powietrzu.
Przypominamy, że zgodnie z_ Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) §149 - 155. okna i drzwi balkonowe o dużej 'szczelności (wyposażone w uszczelki gumowe) należy wyposażyć w nawiewniki umożliwiające napływ do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości nie mniejszej niż 20 m3 na godzinę dla każdej osoby.
Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok.10 m3 tlenu czyli ponad 50 m3 świeżego powietrza.

 

Uwaga mieszkańcy - Ostrzeżenie

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w mieszkaniach osób podających się za pracowników Spółdzielni, chcących rzekomo wykonać jakąś usługę, ostrzegamy mieszkańców przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika Spółdzielni, gazowni czy zakładu energetycznego należy poprosić o okazanie legitymacji, zadzwonić do administracji i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy zawiadomić policję.

O planowanych wizytach w mieszkaniach pracowników Spółdzielni, np. w celu dokonania jakiegoś przeglądu, czy odczytania stanu wodomierzy każdorazowo informujemy mieszkańców poprzez wywieszanie na klatkach schodowych odpowiednich ogłoszeń. Informujemy, że pracownicy Spółdzielni są wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem.

Szanowni Państwo ! Mieszkańcy !

 W okresie zimowym szczególnie nasila się zjawisko dokarmiania ptaków polegające na wykładaniu lub wysypywaniu karmy, najczęściej resztek pożywienia ludzkiego na balkonach, parapetach, na placach zabaw, skwerach, alejkach osiedlowych, na trawnikach. Takie dokarmianie jest niedozwolone i tego rodzaju pozorna pomoc może przynieść ptakom więcej szkody niż pożytku. Ornitolodzy, czyli ludzie, którzy na ptakach znają się najlepiej są zdania, że dokarmianie jest w ogóle niewskazane, bowiem prowadzi do zachwiania równowagi biologicznej. Pozwala przeżyć osobnikom najsłabszym, które często są nosicielami chorób i prowadzi do nadmiernego rozrostu populacji.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo! Reaguj!

Szanowni mieszkańcy!

Nadal dochodzi do przypadków zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób. Nie wolno nikomu zakładać, że ominą nas nagle choroby, pożary, czy inne zagrożenia. Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i naszego mienia!

Przypominamy i apelujemy

Nie wolno pozostawiać na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych niepotrzebnych już mebli lub innych sprzętów. Powoduje to nie tylko bezpośrednie zagrożenie pożarowe, ale także utrudni, czy wręcz uniemożliwi ewakuację w chwili zagrożenia.

 

Projekt i wykonanie Pomarex