OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PSM „Kolejarz” w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 11  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadającego wymagane uzgodnienia na wykonanie remontu pawilonu przy ul. Pogodnej 42 w Lublinie w następującym zakresie:

  1. Opracowanie kolorystyki i remontu elewacji poprzez wykonanie tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem
  2. Wymianę podbitki dachowej
  3. Wykonanie oświetlenia i monitoringu zewnętrznego pawilonu w części handlowej.
  4. Wykonanie kosztorysu budowlanego projektowanych prac

 

Materiały do projektowania udostępniamy w Administracji Osiedla „Pogodna” przy ul. Zimowej 5  w Lublinie tel. 81-744-42-95, pogodna@kolejarz.lublin.pl. Oferty wykonania projektu przyjmowane są do dnia 17.03.2023 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Projekt Pogodna 42

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PSM „Kolejarz” w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 11  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadającego wymagane uzgodnienia na wykonanie remontu pawilonu przy ul. Pogodnej 42 w Lublinie w następującym zakresie:

  1. Opracowanie kolorystyki i remontu elewacji poprzez wykonanie tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem
  2. Wymianę podbitki dachowej
  3. Wykonanie oświetlenia i monitoringu zewnętrznego pawilonu w części handlowej.
  4. Wykonanie kosztorysu budowlanego projektowanych prac

 

Materiały do projektowania udostępniamy w Administracji Osiedla „Pogodna” przy ul. Zimowej 5  w Lublinie tel. 81-744-42-95, pogodna@kolejarz.lublin.pl. Oferty wykonania projektu przyjmowane są do dnia 17.03.2023 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.