Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz w Lublinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

 

 

Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz w Lublinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

 

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.