Ogłoszenie

o przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp w budynku przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie.
 

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniamy  w Administracji Osiedla „Bronowice III Maki” przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie, tel. 81-744-09-41, maki@kolejarz.lublin.pl.

Oferty przyjmujemy do dnia 19.03.2024 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11. Zastrzegamy prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ – przedmiot przetargu
Zał. nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu przetargu
Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kwp w budynku przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie

Ogłoszenie

o przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp w budynku przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie.
 

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniamy  w Administracji Osiedla „Bronowice III Maki” przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie, tel. 81-744-09-41, maki@kolejarz.lublin.pl.

Oferty przyjmujemy do dnia 19.03.2024 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11. Zastrzegamy prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ – przedmiot przetargu
Zał. nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu przetargu
Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.