Projekt Pogodna 42

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PSM „Kolejarz” w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 11  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadającego wymagane uzgodnienia na wykonanie remontu pawilonu przy ul. Pogodnej 42 w Lublinie w następującym zakresie:

  1. Opracowanie kolorystyki i remontu elewacji poprzez wykonanie tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem
  2. Wymianę podbitki dachowej
  3. Wykonanie oświetlenia i monitoringu zewnętrznego pawilonu w części handlowej.
  4. Wykonanie kosztorysu budowlanego projektowanych prac

 

Materiały do projektowania udostępniamy w Administracji Osiedla „Pogodna” przy ul. Zimowej 5  w Lublinie tel. 81-744-42-95, pogodna@kolejarz.lublin.pl. Oferty wykonania projektu przyjmowane są do dnia 17.03.2023 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz w Lublinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

 

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kwp w budynku przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie

Ogłoszenie

o przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp w budynku przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie.
 

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniamy  w Administracji Osiedla „Bronowice III Maki” przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie, tel. 81-744-09-41, maki@kolejarz.lublin.pl.

Oferty przyjmujemy do dnia 19.03.2024 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11. Zastrzegamy prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ – przedmiot przetargu
Zał. nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu przetargu
Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy

 

..

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.