1brylant2017 2gepard2017 3medal2018a 4medal2017b
621474
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
373
634
376378
5362
6759
621474
Twoje IP: 3.239.2.222
2021-10-27 00:31

Zarząd PSM "Kolejarz" w Lublinie informuje, że z związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do 30.06.2020 r.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. zwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe będzie w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd PSM "Kolejarz" powiadomi Członków Spółdzielni zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

                                   Zasady świadczenia pracy przez Pracowniczą Spółdzielnię

Mieszkaniową „KOLEJARZ” w okresie epidemii w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli.

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) zawiadamiamy, że:

W przypadku przebywania na terenie PSM „Kolejarz” w Lublinie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części oraz dezyndekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Do odwołania zostaje zamknięta kasa w Biurze Zarządu. Wpłat czynszowych prosimy dokonywać przelewami internetowymi lub w placówkach Poczty Polskiej.

W związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w lokalach Spółdzielni.

W sytuacjach, kiedy nie jest konieczna osobista Państwa wizyta, prosimy o zgłaszanie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronie ww.kolejarz.lublin.pl w zakładce KONTAKT oraz w książeczkach opłat czynszowych.Klienci mogą również korzystać ze skrzynek podawczych w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli.

Nasza prośba spowodowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, jak również pracowników Spółdzielni.

                 Zarząd 

 PSM „KOLEJARZ” w Lublinie

 Lublin dn 19-10-2020r.

 

Szanowni Państwo!

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie z przykrością informuje, iż wszystkie zajęcia prowadzone w Klubie Osiedlowym „Odeon” w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce zostają do czasu odwołania zawieszone.

segregacja

UWAGA:W wieżowcach do zsypów wrzucamy tylko odpady zmieszane

Szanowni Państwo

Spóldzielnia informuje, żę w zakładce Pliki do pobrania zostały udostępnione druki wniosków obowiązujących w Spóldzielni.

Druki są dostępne w wersji Adobe Acrobat Reader i wersji edytowalnej MS Word.

Dostępne są następujące druki:

  1. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym do naliczeń opłat
  2. Zgoda na obciążanie rachunku  i Cofnięcie zgody na na obciążanie rachunku
  3. Wniosek mieszkańca o otrzymywanie koresondencji drogą eletroniczną i Cofnięcie zgody na otrzymywanie koresondencji drogą eletroniczną
  4. Oświadczenie do otrzymywania e-faktury
  5. Wniosek o montaż klimatyzatora i Wniosek o montaż urządzenia zewnętrznego

 

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz" po raz kolejny zwraca się z apelem do swoich mieszkańców by, oszczędzając ciepło w chłodne dni, nie zapominali o bezpieczeństwie użytkowania urządzeń gazowych w swoich mieszkaniach. Gaz ziemny tak samo jak każde inne paliwo / np. węgiel/, do spalania potrzebuje dużej ilości tlenu, który jest w świeżym powietrzu.
Przypominamy, że zgodnie z_ Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) §149 - 155. okna i drzwi balkonowe o dużej 'szczelności (wyposażone w uszczelki gumowe) należy wyposażyć w nawiewniki umożliwiające napływ do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości nie mniejszej niż 20 m3 na godzinę dla każdej osoby.
Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok.10 m3 tlenu czyli ponad 50 m3 świeżego powietrza.

 

Projekt i wykonanie Pomarex