1brylant2017 2gepard2017 3medal2018a 4medal2017b
613369
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
105
1533
367053
4016
5824
613369
Twoje IP: 3.238.132.225
2021-09-19 05:16

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK)

PSM "Kolejarz" informuje o uruchomieniu systemu E-BOK umozliwiającego za pośrednictwem internetu sprawdzenie:

  1. wysokość naliczenia opłaty za mieszkanie za każdy miesiąc
  2. wysokość aktualnego salda lokalu
  3. podgląd dokumentów księgowych dotyczących lokalu
  4. wysokość i rodzaj jednostek rozliczeniowych stosowanych w obciążaniu lokalu
  5. historię płatności

W celu uzyskania dostępu do systemu należy zgłosić się osobiście do Działu Czynszów (pok.14) w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.Nadbystrzyckiej 11.

Wnioski o uzyskanie dostępu do E-BOK zgłaszane telefonicznie i mailowo ( nie podpisane podpisem kwalifikowanym) nie będą realizowane.

Dostęp do systemu E-BOK zostanie aktywowany w czasie do 24 godzin od momentu wygenerowania identyfikatora i hasła jednorazowego.

Informacje podstawowe

1.Opłaty czynszowe należy wnosić z góry do 15-tego każdego miesiąca

2.Od nieterminowych opłat naliczane będą odsetki za zwłokę.

3.Przez datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek  Spółdzielni.

4.Wpłaty bez prowizji przyjmowane są:

a.we wszystkich placówkach pocztowych położonych na obszarze działania Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Lublinie (powiat: kraśnicki, lubelski, opolski, puławski, rycki i świdnicki)

b.w IV oddziale PKO BP
Bank PKO BP IV o/Lublin
91 1020 3176 0000 5602 0013 3884

c.w II oddziale PEKAO SA
Bank PEKAO SA II o/Lublin - dotyczy osiedla "Pogodna"
92 1240 2496 1111 0000 3759 9762

d.w kasie Spółdzielni - ul.Nadbystrzycka 11

5. Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń bez zgody Spółdzielni.

UWAGA: Podane w punkcie 4 konta są ogólnymi kontami spółdzielni. natomiast numer rachunku podany w książeczce opłat czynszowych jest indywidualnym numerem przypisanym wyłącznie do danego mieszkania. Oznacza to, że każda wpłata dokonana na podany w książeczce numer rachunku trafia bezpośrednio na wskazany w niej adres.

Celem usprawnienia rozliczeń z tytułu wpłat czynszowych informujemy, że osoby posiadające rachunki bankowe mają możliwość regulowania opłat czynszowych za pomocą polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty jest to usługa bankowa polegająca na tym, że klient składa w swoim banku zgodę na obciążanie swojego rachunku kwotą czynszu, a spółdzielnia kieruje obciążenie bezpośrednio do banku klienta. Aby uruchomić usługę Polecenie Zapłaty należy wypełnić druk „Zgoda na obciążanie rachunku” , który można pobrać w dziale czynszów w biurze zarządu lub ze strony.
Wypełnia się nazwę i dokładny adres posiadacza rachunku oraz nr rachunku bankowego oraz podpisuje oba odcinki .

Podpis na druku Zgody musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez płatnika w Banku na karcie wzoru podpisu.
Wypełniony druk należy przesłać do działu czynszów ( można za pośrednictwem administracji ) .

Druki w wersji Adobe Acrobat Reader i MS Word są do pobrania w zakładce "Pliki do pobrania"


Projekt i wykonanie Pomarex