1brylant2017 2gepard2017 3medal2018a 4medal2017b
613371
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
105
1535
367053
4018
5824
613371
Twoje IP: 3.238.132.225
2021-09-19 05:37

Statut Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz"

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
 2. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
  1. Członkostwo w Spółdzielni
  2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków
  3. Wpisowe i udziały
  4. Prawa członków
  5. Obowiązki członków 2.6. Ustanie członkostwa.
 3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE
 4. ORGANY SPÓŁDZIELNI.
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
  4. Rady Osiedli
 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI
  1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym
  4. Odrębna własność lokalu
  5. Najem lokalu.
 6. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW
  1. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków
  2. Zamiana lokali
 7. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU
  1. Zasady ogólne
  2. Wkłady mieszkaniowe
  3. Wkłady budowlane
  4. Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu
 8. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI
  1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
  3. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego
 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
  1. Zasady ogólne
  2. Inwestycje mieszkaniowe
  3. Zarządzanie nieruchomościami
  4. Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna
 10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

Projekt i wykonanie Pomarex