MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OS. IM. L. KRUCZKOWSKIEGO – ANKIETA   2024.02.21

Informujemy, że w związku z planowaną przez LPEC Lublin wieloetapową modernizacją sieci ciepłowniczej na osiedlu, możliwa jest likwidacja grupowego węzła cieplnego, zmiana zasilania budynków na tzw. „wysokie parametry” oraz wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych w każdym budynku. Realizacja powyższych zamierzeń spowodowałaby zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków w związku ze zmianą taryfy z G3 na G2I a jednocześnie jest niezbędnym warunkiem ewentualnego wykonania w przyszłości (w zależności od decyzji mieszkańców) wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej. Powyższa inwestycja wiązałaby się z udziałem w kosztach indywidualnych węzłów cieplnych w wysokości 20 000 zł netto za 1 węzeł + podatek VAT, poniesionych na rzecz LPEC S.A.

Oszczędności na kosztach energii elektrycznej, wyliczone dla obowiązujących stawek Taryfy dla ciepła LPEC S.A. oraz zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym 2022/23, wyniosłyby w okresie 10 lat w skali Osiedla 1 149 599,30 zł. Z kolei koszty poniesione na przystosowanie pomieszczeń do montażu indywidualnych węzłów cieplnych oraz ww. udział w kosztach samych węzłów cieplnych, szacowane łącznie dla 1 węzła cieplnego na ok. 50 000 zł brutto (finansowane z funduszy remontowych poszczególnych budynków), wyniosłyby w skali Osiedla ok. 800 000 zł co daje średni okres zwrotu inwestycji w 7,1 lat (w zależności od budynku od 5,2 lat do 9,2 lat, w 1 przypadku ponad 10 lat).

Mając na uwadze planowany od 2040 r. przez Parlament Europejski i Radę UE zakaz użytkowania wszelkich pieców na paliwa kopalne (węgiel, olej, gaz), w celu poznania Państwa opinii na temat udziału Spółdzielni w ww. kosztach modernizacji sieci c.o, zapraszamy do wypełnienia ankiety dołączonej do niniejszej informacji.

Ankieta i sposób głosowania poszczególnych mieszkańców pozostaną poufne i nie będą udostępniane innym osobom lub instytucjom, natomiast zbiorcze wyniki ankiety posłużą organom Spółdzielni do podjęcia decyzji najbardziej odpowiadającej oczekiwaniom mieszkańców osiedla.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 28 lutego 2024 r., po tym dniu pracownicy Administracji Osiedla będą odbierać ankietę z Państwa mieszkań.

Ankietę można także dostarczyć do Administracji Osiedla lub siedziby Spółdzielni, a także przesłać e-mailem na adres: kruczkowski@kolejarz.lublin.pl

Zbieranie ankiet prowadzone będzie do dnia  6 marca 2024 r., po tym terminie ankiety nie będą przyjmowane.

Informacja i ankieta – PDF

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.