Zarząd PSM „KOLEJARZ”

Prezes Zarządu

inż.Ryszard Petkowicz
Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 285

Z-ca Prezesa d/s Eksploatacyjno-Technicznych

mgr inż. Piotr Baranowski

Z-ca Prezesa d/s Ekonomiczno-finansowych-Główny Księgowy

mgr Urszula Rudnicka

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.