Zasoby PSM Kolejarz     

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” obejmuje 5 osiedli:

 • „Bronowice III – Maki”
 • „Kalinowszczyzna”
 • „Pogodna”
 • im. L.Kruczkowskiego
 • „Łąkowa”

i samodzielne budynki przy ul. Nadbystrzyckiej 11 – siedziba Zarządu Spółdzielni oraz przy ul. Rowerowej 13. Zasoby spółdzielni zlokalizowane są w różnych dzielnicach miasta Lublina.

ZARZĄDZANE przez nią zasoby to (stan na 31 XII 2019r.):

  • 126 budynków zgrupowanych w 5 osiedlach i w 73 nieruchomościach oraz 3 budynki poza osiedlami
  • 7167 mieszkań, z czego 4328 posiada status odrębnej własności
  • 134 lokale użytkowe, w tym 10 o statusie odrębnej własności
  • 521 garaży, w tym 249 o statusie odrębnej własności

  Powierzchnia terenów stanowiących własność Spółdzielni i osób z odrębną własnością lokali wynosi 545174 m2 (54,5 ha), powierzchnia zasobów 357742 m2. W pięciu osiedlach oraz w bud. Rowerowa 13 zamieszkuje około 15 tys. osób.

BUDYNKI ROWEROWA 13 i NADBYSTRZYCKA 11

Pierwszy z nich bud. Rowerowa 13 – jeden z najstarszych budynków Spółdzielni był przez 15 lat siedzibą biura Spółdzielni, do którego w 1968 r. przeniosły się władze i pracownicy z DOKP przy ul. Okopowej. W latach 1973 – 1990 swoje biura posiadał tam Oddział Lubelski Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przekształcony następnie w Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową. Miał też tam swoją siedzibę Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt”.

Ostatnio urzędowała tu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” powstała na bazie osiedla „Kolejarza” o tej samej nazwie.

Obecnie w budynku znajduje się 25 mieszkań adoptowanych po zlikwidowanym hotelu. Zamieszkują w nich 62 osoby. Swoją siedzibę ma tu Polski Związek Filatelistów będący członkiem Spółdzielni oraz są 4 lokale użytkowe.

W 2008 roku budynek został docieplony i zyskał ładną, estetyczną elewację.

Budynek Nadbystrzycka 11 to od 1973 roku siedziba Zarządu Spółdzielni. Tu znajduje się też biuro Rady Nadzorczej. Usytuowanie tego budynku w Śródmieściu umożliwia członkom Spółdzielni i interesantom w miarę wygodny dojazd. W budynku znajdują się tez dwa lokale użytkowe wynajęte obcym kontrahentom.

Obydwa budynki zarządzane są przez upoważnioną do tego komórkę Zarządu Spółdzielni.

Z-pan1

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.