OSIEDLE „ŁĄKOWA”

Jest to najmłodsze osiedle, powstałe w początku lat dziewięćdziesiątych wg projektu Zofii Rauch. Usytuowane w południowej części miasta. Wyznacza je z jednej strony ulica Diamentowa z drugiej zaś adekwatnie do nazwy łąka z rzeką Bystrzycą, a w dalszej perspektywie las. Zaprojektowane wg nowych normatywów mieszkania mają dużą powierzchnię, są funkcjonalne i wygodne. W pełni opomiarowane zużycie wszystkich mediów. To nieduże osiedle ma sporo ładnej zieleni. Na szczególną uwagę zasługują ogródki uprawiane i pielęgnowane przez samych mieszkańców i pięknie ukwiecone balkony.

Zasoby osiedla to:

  • 2 budynki
  • 228 mieszkań
  • 1 lokal użytkowy

Powierzchnia osiedla – 15 378 m2

Powierzchnia zasobów – 12989,39 m2

W osiedlu zamieszkuje ok.500 osób.

Kierownik Administracji:mgr inż.Anna Umińska

Biuro Administracji : ul. Medalionów 18

W osiedlu są 2 nieruchomości jednobudynkowe tzn. Medalionów 16 i Medalionów 18

 

 

     

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.