Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”
20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 11

Godziny pracy:

Dzień tygodnia Biuro Kasa
poniedziałek 700 – 1500 1000 – 1300
wtorek 700 – 1500 1000 – 1300
środa 700 – 1500 1000 – 1300
czwartek 700 – 1700 1000 – 1300 i 1500 – 1630
piątek 700 – 1300 1000 – 1230

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Spółdzielni.

TELEFONY CENTRALA
81-525-10-31 81-525-10-87 81-525-11-58 81-538-30-01
TELEFONY SEKRETARIAT
81-538-30-20 81-524-15-59    
E-mail  psm@kolejarz.lublin.pl  
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Dział ds.Samorządowo-organizacyjnych,pracowniczych i  administracyjnych
Dział Członkowski 81-538-30-52 Kierownik 81-538-30-12
Dział Członkowski 81-538-30-16 Dział Administracyjny 81-538-30-01
Dział Członkowski 81-538-30-26 Dział Adminstracyjny 81-538-30-19
E-mail nc@kolejarz.lublin.pl Kadry 81-538-30-27
Dział Księgowości Eksploatacyjnej E-mail ns@kolejarz.lublin.pl
Kierownik 81-538-30-13 Dział Księgowości Finansowej 
Wkłady i udziały 81-538-30-04 Kierownik 81-538-30-18
Windykacja opłat 81-538-30-14 Płace 81-538-30-23
Opłaty eksploatacyjne 81-538-30-51 Księgowość finansowa 81-538-30-06
– os.Bronowice III – Maki 81-538-30-31 Księgowość finansowa-syntetyka 81-538-30-07
– os.Kalinowszczyzna 81-538-30-29 Księgowość finansowa 81-538-30-30
– os.L.Kruczkowskiego 81-538-30-25 Kasa 81-538-30-02
– os.Pogodna 81-538-30-25 Kredyty 81-538-30-31
– os.Łąkowa 81-538-30-29 E-mail finanse@kolejarz.lublin.pl
Garaże 81-538-30-13 Dział Eksploatacyjno – Techniczny (GZM)
Lokale użytkowe 81-538-30-13 Dział GZM 81-538-30-53
E-mail czynsze@kolejarz.lublin.pl Dział GZM 81-538-30-11
Sekcja Radców Prawnych Dział GZM 81-538-30-08
Radcy Prawni  81-538-30-21 E-mail gzm@kolejarz.lublin.pl
E-mail radcy@kolejarz.lublin.pl Stanowisko ds.BHP,p.poż.kontr.wew. i oc 81-538-30-05
 
       

 

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.