PSM „Kolejarz”
Administracja Osiedla „Pogodna”
20-337 Lublin ul. Zimowa 5

Kierownik Osiedla

mgr inż. Zbigniew Wartacz
Telefony:

81-744-42-95;81-744-85-01
e-mail: pogodna@kolejarz.lublin.pl

pogodna kontakt

W poniedziałek, wtorek i środę Administracja czynna w godzinach 700 – 1500
W czwartek Administracja czynna w godz. 700 – 1700
W piątek Administracja czynna w godz. 700 – 1300

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.