Telefon Alarmowy 112
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodociągowe (MPWiK) 994
Pogotowie Ciepłownicze (LPEC)

Centrum Zgłoszeń LPEC (pn – pt; w godz. 700 – 1800)

993

327 788 988

Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Dźwigowe 19 471
Konserwacja domofonów (VENTA) 81 745 89 86
Pogotowie Techniczne  (wodno-kanalizacyjne, elektryczne)  po godzinach pracy Spółdzielni i w dni wolne 536 504 502

81 307 06 16

Konserwacja kotłowni gazowej  (dotyczy budynków Kręta 2 i Sieroca 3)

GAZ-SERWIS-DWA

603 051 502

609 187 844

Biuro Obsługi Klientela (BOK) UPC 801 94 94 80 z telefonów stacjonarnych
32 4 94 94 80 z telefonów komórkowych

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.