Lokale użytkowe do wynajęcia

PSM „Kolejarz” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 posiada w Lublinie do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe:    Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Nadbystrzycka 11,Lublin lub przesyłać na adres e-mail: psm@kolejarz.lublin.pl.pl Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
Informacje:
Biuro Zarządu Spółdzielni

Lokal magazynowy ul. Rowerowa 13:  pow. użytkowa   48,99 m2

Dodatkowe informacje:  Biuro Zarządu Spółdzielni ul. Nadbystrzycka 11, pok.29, pok.26
tel. 81-538-30-53;81-538-30-12; e-mail:gzm@kolejarz.lublin.pl

Osiedle Kalinowszczyzna
Lokal użytkowy:   ul.  Kalinowszczyzna 46      pow. użytkowa 105,81 m2 , (od 1 maja 2024)

Dzierżawa terenu: ul.  Kalinowszczyzna 46     pow. użytkowa  244 m2 (teren ogrodzony) (od 1 maja 2024)

Dodatkowe informacje” : Administracja Osiedla „Kalinowszczyzna ul.Kalinowszczyzna 46
tel. 81-747-33-43;81-747-63-56; e-mail:kalina@kolejarz.lublin.pl

Osiedle im.L.Kruczkowskiego

Lokal użytkowy:   ul. Z.Herberta 22         pow. użytkowa 83,27 m(przeznaczenie: magazyn)
Dodatkowe informacje:  Administracja Osiedla im. L. Kruczkowskiego ul. Zbigniewa Herberta 22,
tel. 81-744-35-91, 81-744-99-22; e-mail: kruczkowski@kolejarz.lublin.pl

Osiedle Bronowice III – Maki

Dodatkowe informacje:  Administracja Osiedla „Bronowice III-Maki” ul. Wierzbowa 13
tel. 81-744-09-41, 81-744-04-09; e-mali:maki@kolejarz.lublin.pl

Najem garażu:  Kręta 2 – pow. 13,72 m2 – oferty z ceną – mile widziane.

Osiedle Pogodna

Lokal użytkowy: ul. Plagego i Laśkiewicza 3          pow. użytkowa  16,00 m2
Dodatkowe informacje:  Administracja Osiedla „Pogodna” ul. Zimowa 5
tel. 81-744-42-95;81-44-85-01; e-mail:pogodna@kolejarz.lublin.pl

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.