Sprawozdania

Sprawozdanie PSM Kolejarz z działalności za rok:   2019   2020   2021    2021-załączniki    2022

Sprawozdanie finansowe PSM Kolejarz za rok:  2019    2020    2021   2022

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PSM Kolejarz za rok:   2019    2020    2021    2022

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.