brylantgepard biznesu700 latMedal 700

 • Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
  • – Złota Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” – 1996 r.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza
  • – Odznaka „ Za zasługi dla spółdzielczości” – 1998 r.
 • Centrum Promocji Budowlanej i Mieszkaniowej w Lublinie
  • – Wyróżnienie za przygotowania do realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Krętej 2 – 1999 r.
 • Kapituła Konkursu „Modernizacja 2001″
  • – II miejsce w Konkursie na modernizację budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Kunickiego 122
 • Kapituła Konkursu „Modernizacja 2001″
  • – Wyróżnienie w Konkursie na podniesienie standardów obsługi technicznej budynku w bud. wielorodzinnym Lublin, ul. Dembowskiego 12
 • Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Warszawie
  • – tytuł „Złotej Jubilatki” za wybitne osiągnięcia w minionym półwieczu w rozwoju mieszkalnictwa, szczególnie w dziedzinach – inwestycji, eksploatacji oraz samorządności i działalności społeczno – wychowawczej – 2007 r.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.