Loga Color

Tytuł projektu:                 „Renowacja osiedla Bronowice III Maki”

Program operacyjny:     Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Nr projektu:                      03/10-WNDRPLU.03.02.00-06-007/10

Termin realizacji:            01.10.2009 – 31.12.2014

Wartość projektu:          4 624 915 zł

Kwota dofinansowania z EFRR:  2 171 776,28 zł

Przedmiot projektu:      Rewitalizacja terenu osiedla Bronowice III Maki poprzez modernizację 16 budynków wraz z infrastrukturą otaczającą . celem projektu jest podniesienie atrakcyjności mieszkaniowej i społeczno-gospodarczej osiedla oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców.

Projekt obejmuje następujący zakres prac

Loga Color

Tytuł projektu: „Modernizacja przestrzeni osiedla im. L. Kruczkowskiego”
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
Numer projektu: 03/10-WND-RPLU.03.02.00-06-009/10/3
Termin realizacji: 10.12.2009 – 30.06.2015
Wartość projektu: 2 828 799,12 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 625 468,38 zł
Przedmiot projektu: Rewitalizacja terenu osiedla im. L. Kruczkowskiego w Lublinie poprzez modernizację budynków

                                          i przestrzeni publicznych wokół nich. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności

                                          mieszkaniowej i społeczno-gospodarczej osiedla oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców.

Projekt obejmuje następujący zakres prac

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.