Brak dymu podczas spalania gazu, gdy w pomieszczeniu jest za mało tlenu nie świadczy o braku zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), który jest gazem niewidocznym i bez zapachu.
Szczelne okna, pozaklejane kratki wentylacyjne, niewentylowane pomieszczenia nie są sposobem na oszczędzanie ciepła, a prowadzą do wręcz odwrotnej sytuacji. Do ogrzania wilgotnego powietrza zużywamy znacznie więcej ciepła niż do ogrzania powietrza suchego, co się przekłada w sposób bezpośredni na wzrost kosztów ogrzewania.
By zapobiec takim zdarzeniom należy:

1.zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania przez nawiewniki powietrza w oknach, lub rozszczelnione okna, a w czasie pracy piecyka gazowego nawet uchylenie go.
2.dbać o sprawność techniczną użytkowanych w mieszkaniu instalacji i urządzeń gazowych.
3.przed każdą kąpielą, łazienkę w której jest piecyk gazowy dobrze przewietrzyć.
4.ograniczyć używanie w czasie kąpieli innych urządzeń gazowych (kuchenka gazowa, piekarnik).
5.ograniczyć do minimum czas kąpieli w łazience jeżeli piecyk gazowy w czasie jej trwania uruchamiany jest kilka razy.
Montaż wentylatorów zasilanych elektrycznie w mieszkaniach z urządzeniami gazowymi, dogrzewanie mieszkań palnikami kuchni lub piekarnika, zasłanianie kratek wentylacyjnych i nawiewnych w drzwiach do łazienek (powinny mieć powierzchnię 220 cm2) JEST ZABRONIONE I GROZI ZATRUCIEM CZADEM!

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.