Najbardziej istotne dla naszych mieszkańców jest to, że zbyt liczna populacja ptactwa, a zwłaszcza gołębi, których odchody pozostawiane są na balkonach, ławkach, w piaskownicach stanowią istotne i realne zagrożenie bakteriologiczne dla życia i zdrowia ludzi. Dodać należy, że przyczynia się to także do degradacji i niszczenia substancji mieszkaniowej – dachów, elewacji, elementów malej architektury.

Zwracamy Państwa uwagę na niektóre z groźnych chorób, których źródłem mogą być ptaki, zwłaszcza masowo występuje w naszych osiedlach gołębie.

Choroby odzwierzęce – inaczej zoonozy, to takie choroby zakaźne i pasożytnicze, którymi człowiek może się zarazić od chorych ptaków lub zwierząt, które same niekoniecznie chorują, ale są nosicielami wirusów bakterii, grzybów czy pasożytów.

Pasożyty – nie tylko niepokoją ptaki, ale również mogą być nosicielami wielu chorób. Na gołębiach żerują takie pasożyty, jak kleszcze, ptaszyńce odżywiające się krwią, świerzbowce odżywiające się naskórkiem,pasożytujące w piórach i brodawkach skórnych. Kleszcze, pluskwy i pchły mogą także atakować człowieka i inne zwierzęta, mogą przenosić zarazki cholery. Z pasożytów skórnych świerzbowce wywołują stany zapalne skóry.

Aspergiloza, inaczej pleśniawka – jest choroba grzybiczą, atakująca drogi oddechowe i przewód pokarmowy ptaków. Jest także bardzo groźna dla ludzi. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo – płucna (allergic bronchopulmonary aspergillosis).Jest to swoista choroba, w której powstaje uczulenie na zarodniki grzyba Aspergillus. Dotyczy to prawie wszystkich chorych na astmę; do 20% może chorować kilka razy w życiu. Objawy subiektywne choroby są podobne do symptomów astmy: stany złego samopoczucia, kaszel oraz świszczący oddech. Niekiedy pacjenci odksztuszają brązowo zabarwione czopy śluzu.

Aspergiloza inwazyjna – wiele osób z uszkodzonym lub upośledzonym układem odpornościowym umiera z powodu aspergilozy inwazyjnej. Objawy aspergilozy inwazyjnej są następujące: gorączka, kaszel, bóle w klatce piersiowej lub złe samopoczucie, a także duszności. Czasami grzyb może przedostać się z płuc poprzez układ krwionośny do innych narządów np. mózgu, oka, serca, nerki i skóry. Są to bardzo groźne przypadki, które powodują zwiększoną umieralność.

Ornitoza jest to bardzo groźna choroba wirusowa, wyjątkowo łatwo ogarniająca całe stada ptaków. Zakażenie człowieka następuje przez bezpośredni kontakt z chorym ptakiem, przez zakażoną wodę, zetknięcie z odchodami chorego gołębia, a także przez wdychanie pyłów z zakażonych odchodów. Nosicielami choroby mogą być także roztocza i wszoły odżywiające się krwią ptaków. Trzeba pamiętać, że ornitoza jest bardzo groźna również dla ludzi.

Robaczyce to choroby wywołane przez pasożytujące w przewodzie pokarmowym ptaka nicienie, glisty i tasiemce powodują wycieńczenie ptaka, zatruwanego dodatkowo toksycznymi wydalinami pasożytów, co prowadzi do śmierci gołębia, a ponadto do zakażenia innych ptaków pasożytami, które chory osobnik wydala w ogromnych ilościach wraz z moczokałem. Robaczyce przewodu pokarmowego gołębia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia innych zwierząt i człowieka. Szczególnie narażone są małe dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i nie radzi sobie z inwazją, zwłaszcza, że dzieci nie potrafią dostatecznie dbać o higienę. Szacuje się, że każdego roku tysiące dzieci ulega zarażeniu endoparazytami czyli pasożytami wewnętrznymi, a kilka procent ma poważne kłopoty ze wzrokiem (do utraty włącznie) w następstwie migracji stadiów larwalnych.

Kleszcze (obrzeżek, kleszcz gołębi i ptaszyniec) żywiące się krwią, stanowią przy dużej liczebności poważne zagrożenie dla życia ptaków, szczególnie młodych, które bywają czasem tak wyczerpane i osłabione ubytkiem krwi, że nie mają siły do latania, a często nawet padają. Są też nosicielem groźnej także dla ludzi choroby – boreliozy. Kleszcz (obrzeżek) jest najgroźniejszym roztoczem, które zagraża człowiekowi w domu. Przy tym jest niezwykle uporczywy, może chować się w szczelinach i otworach murów nawet przez 3 lata.

Borelioza jest chorobą wielonarządową i wieloetapową. Wywołują ją krętki (Borrelia burgodorferi) przenoszone przez wszystkie postacie kleszczy, stąd bywa równie nazywana krętkowicą kleszczową. Roznosicielem bakterii są także ptaki – m.in. gołębie. Chorują na nią wszyscy, którzy mieli kontakt z krętkiem.

Szanowni Państwo !

 Piszemy o ewentualnych skutkach dokarmiania ptaków w naszych osiedlach nie po to, by Państwa straszyć, lecz by uświadomić konieczność ograniczenia tego zjawiska w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.