Projekt nr 03/10-WNDRPLU.03.02.00-06-007/10 pn. „Renowacja osiedla Bronowice III Maki”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

 

Loga Color

Projekt nr NR 03/10-WND-RPLU.03.02.00-06-009/10/3 pn. „Modernizacja przestrzeni osiedla im.Leona Kruczkowskiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Loga Color

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.