segregacja

UWAGA:W wieżowcach do zsypów wrzucamy tylko odpady zmieszane

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.