INFORMACJE DOT. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ UZYSKIWANEJ Z LPEC S.A. W LUBLINIE

Informujemy, że w 2022 r. nastąpiły zmiany w cenie ciepła pobieranego z LPEC S.A. w następującej wysokości (dla grupy taryfowej G3):

– od 5.04 do 4.07.2022 – opłata netto za ciepło 32,09 zł/GJ (dla 
– od 5.07 do 30.07.2022 – opłata netto za ciepło 32,58 zł/GJ,
– od 01.08 do 19.10.2022 – opłata netto za ciepło 46,36 zł/GJ,
– od 20.10 do 31.12.2022 – opłata netto za ciepło 76,90 zł/GJ (wzrost o 139,6% w stosunku do opłaty obowiązującej od 5.04.2022), opłata netto za ciepło z rekompensatą 75,30 zł/GJ, wysokość rekompensaty 1,60 zł/GJ tj. 5 % stawki opłaty obowiązującej od 5.04.2022,
– od 1.01 do 30.04.2023 – opłata netto za ciepło 81,05 zł/GJ, opłata netto za ciepło z rekompensatą 77,67, wysokość rekompensaty 3,38 zł/GJ tj. 4,17 % stawki opłaty obowiązującej od 5.04.2022,
– od 1.05.2023 – opłata netto za ciepło z rekompensatą 64,90 zł/GJ,
– od 1.06.2023 – opłata netto za ciepło z rekompensatą 64,90 zł/GJ.

Poniżej przedstawiamy zmiany taryfy LPEC S.A.:
Komunikat LPEC nr EN-3512-01/22 z dnia 21.03.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-03/22 z dnia 24.06.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-05/22 z dnia 15.07.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-09/22 z dnia 05.10.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-11/22 z dnia 16.12.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-01/23 z dnia 16.01.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-03/23 z dnia 17.04.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-05/23 z dnia 15.05.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.06/2023 z dnia 31.08.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.09/2023 z dnia 20.10.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.14/2023 z dnia 13.11.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.01/2024 z dnia 10.01.2024 r.

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.