UWAGA!!! Chroń środowisko – zrezygnuj z książeczki opłat za użytkowanie lokalu!!! 2023.11.09

W związku ze zbliżającym się teminem druku książeczek opłat za użytkowanie lokalu na 2024 r.  przypominamy, że istnieje możliwość rezygnacji z druku takiej książeczki dla danego lokalu jeżeli np. uiszczacie Państwo opłaty ekslploatacyjne przy pomocy bankowości internetowej. 

W przypadku rezygnacji z książeczki, prosimy o:

  • przesłanie takiej wiadomości e-mailem na adres czynsze@kolejarz.lublin.pl
    lub
  • kontakt telefoniczny z Działem Czynszów: (81) 538-30-51, 538-30-25, 538-30-29, 538-30-31.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.