Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 11 ogłasza przetarg  ustny nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego.

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.