Mieszkańców Lublina czekają spore podwyżki opłat za wodę i ścieki. MPWiK chce wprowadzić nowy cennik

Mieszkańców Lublina czekają spore podwyżki opłat za wodę i ścieki. MPWiK chce wprowadzić nowy cennik

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie planuje wprowadzić nowy cennik na dostawę wody i odbiór ścieków od mieszkańców. Spółka złożyła już wniosek o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy, która weszła w życie latem ub. roku i miała być aktualna przez trzy lata. Decyzję w tej sprawie podejmie teraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie.

Obecnie mieszkańcy Lublina płacą 9,39 zł za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. MPWiK chce, aby kwota ta wzrosła do kwoty 11,39 zł netto. Do tego trzeba jeszcze doliczyć podatek. Przy czym, jak wskazuje spółka, stawka ta ma obowiązywać tylko przez pierwszy rok. W drugim ma wynieść 11,62 zł, a w trzecim 12,10 zł.

MPWiK podwyżkę tłumaczy drastyczną zmianą warunków ekonomicznych w kraju, w tym wzrostem o kilkaset procent kosztów energii elektrycznej oraz zagospodarowania osadów ścieków.

– Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i złożeniu nowego wniosku taryfowego wynika z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych, które zaistniały po wejściu w życie obecnie obowiązującej taryfy. Zmianie uległo otoczenie ekonomiczne, co spowodowało, że założenia przyjęte przy tworzeniu taryfy diametralnie zmieniły się. W konsekwencji obowiązujące ceny i stawki opłat nie pozwalają pokryć kosztów eksploatacji i utrzymania ponoszonych przez spółkę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a co za tym idzie prowadzić działalności na wymaganym poziomie – wyjaśnia Magdalena Bożko z MPWiK.

Spółka wskazuje, że na początku 2018 roku płaciła za energię 182,89 zł/MWh, obecnie jest to 952,17 zł/MWh. W ostatnim czasie dynamika wzrostu cen energii wyniosła aż 369 proc. przez co tylko w ciągu roku rachunki będą wyższe o ponad 11 mln zł. Do tego dochodzi wzrost o 260 proc. kosztów wywozu i zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych, za które spółka zapłaci więcej o 6 mln zł, oraz rekordowy poziom inflacji w Polsce wynoszący 13,9 proc.

Jeżeli podwyżka wejdzie w życie, to więcej zapłacą nie tylko mieszkańcy Lublina. MPWiK dostarcza bowiem wodę w rejonie ul. Aksamitnej i ul. Ziemskiej w gminie Jastków, w rejonie ul. Raszyńskiej, ul. Laskowej i ul. Nałęczowskiej na terenie gminy Konopnica, w rejonie ul. Barwnej, ul. Podleśnej, ul. Abramowickiej, ul. Strojnowskiego, ul. Zorza na terenie gminy Głusk.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.