Zasady świadczenia pracy przez Pracowniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową „KOLEJARZ” w okresie epidemii w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli.

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) zawiadamiamy, że:
W przypadku przebywania na terenie PSM „Kolejarz” w Lublinie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części oraz dezynfekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
Do odwołania zostaje zamknięta kasa w Biurze Zarządu. Wpłat czynszowych prosimy dokonywać przelewami internetowymi lub w placówkach Poczty Polskiej.

W związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w lokalach Spółdzielni.
W sytuacjach, kiedy nie jest konieczna osobista Państwa wizyta, prosimy o zgłaszanie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronie ww.kolejarz.lublin.pl w zakładce KONTAKT oraz w książeczkach opłat czynszowych. Klienci mogą również korzystać ze skrzynek podawczych w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli.
Nasza prośba spowodowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, jak również pracowników Spółdzielni.
Zarząd
PSM „KOLEJARZ” w Lublinie
Lublin dn. 19-10-2020r.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.