Uwaga mieszkańcy – Ostrzeżenie

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w mieszkaniach osób podających się za pracowników Spółdzielni, chcących rzekomo wykonać jakąś usługę, ostrzegamy mieszkańców przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika Spółdzielni, gazowni czy zakładu energetycznego należy poprosić o okazanie legitymacji, zadzwonić do administracji i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy zawiadomić policję.

O planowanych wizytach w mieszkaniach pracowników Spółdzielni, np. w celu dokonania jakiegoś przeglądu, czy odczytania stanu wodomierzy każdorazowo informujemy mieszkańców poprzez wywieszanie na klatkach schodowych odpowiednich ogłoszeń. Informujemy, że pracownicy Spółdzielni są wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.