OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PROJEKTU  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO   przy ul. Krętej 3a w Lublinie.

 

         Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krętej 3a  dz. nr 52/1 obr 16 ark 9  w Lublinie.  Szczegółowe informacje tel. 603 396 557.

             Oferty sporządzone na podstawie SIWZ przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie do dnia 27.05.2024r. Zastrzegamy możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

PRZETARG NA WYKONANIE PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KRĘTEJ 3AA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PROJEKTU  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO   przy ul. Krętej 3a w Lublinie.

 

         Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krętej 3a  dz. nr 52/1 obr 16 ark 9  w Lublinie.  Szczegółowe informacje tel. 603 396 557.

             Oferty sporządzone na podstawie SIWZ przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie do dnia 27.05.2024r. Zastrzegamy możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.