Informacje: Biuro Zarządu Spółdzielni – Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (pok.29).

tel. 81-538-30-53; e-mail: gzm@kolejarz.lublin.pl

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.