Struktura Rady Osiedla kadencja 2019-2022

Dyżur Członka Rady Osiedla „Bronowice III – Maki”: W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1700 w sali posiedzeń Rady Osiedla ul. Wierzbowa 13

UWAGA: oprócz miesięcy letnich lipiec ,sierpień

e-mailro_maki@kolejarz.lublin.pl

Regulamin Rady Osiedla jest dostępny w zakładce Prawo/Regulaminy

Sprawozdanie Rady Osiedla „Bronowice III – Maki” z działalności za dany rok są zamieszczone w Biuletynach Informacyjnych

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla są dostępne do wglądu dla Członków Spółdzielni w Administracji Osiedla.

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla w

2020 r.
2021r.
RO EM 23.01.20
RO EM 20.02.20
RO EM 25.06.20
RO EM 17.09.20
RO EM 19.10.20
RO EM 26.11.20
RO EM 23.02.21
RO EM 23.03.21
RO EM 19.05.21
RO EM 28.06.21
RO EM 14.09.21
RO EM 25.10.21

 

 

 

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.