Struktura Rady Osiedla kadencja 2019-2022

Dyżur Członka Rady Osiedla „Kalinowszczyzna”: W każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 1700 – 1800 w Klubie Osiedlowym ODEON ul.Okrzei 4

e-mailro_kalina@kolejarz.lublin.pl

Regulamin Rady Osiedla jest dostępny w zakładce Prawo/Regulaminy

Sprawozdanie Rady Osiedla „Kalinowszczyzna” z działalności za dany rok są zamieszczone w Biuletynach Informacyjnych

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla są dostępne do wglądu dla Członków Spółdzielni w Administracji Osiedla.

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla w

2020 r.

2021r.

 RO EB 11.03.2020
 RO EB 17.06.2020
RO EB 23.09.2020
RO EB 14.10.2020
RO EB 02.12.2020 
RO EB 13.01.2021
RO EB 31.03.2021
RO EB 06.06.2021
RO EB 05.09.2021
RO EB 27.10.2021

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.