Struktura Rady Osiedla kadencja 2019-2022

Kontakt z Radą Osiedla

Dyżur Członka Rady Osiedla „Pogodna”: W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1700 w Administracji Osiedla „Pogodna” ul.Zimowa 5

e-mailro_pogodna@kolejarz.lublin.pl

Regulamin Rady Osiedla jest dostępny w zakładce Prawo/Regulaminy

Sprawozdanie Rady Osiedla „Pogodna” z działalności za dany rok są zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla są dostępne do wglądu dla Członków Spółdzielni w Administracji Osiedla

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla w

2020 r.

2021r.

RO EP 10.02.20
RO EP 23.03.20
RO EP 29.06.20
RO EP 21.09.20
RO EP 19.10.20
RO EP 30.11.20
RO EP 29.03.21
RO EP 17.05.21
RO EP 28.06.21
RO EP 06.09.21

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.