Informacja w sprawie opłat wnoszonych przez mieszkańców
w placówkach Poczty Polskiej SA od 1 stycznia 2024 r.   2023.10.24

Zarząd PSM “Kolejarz” realizując postanowienia Uchwały Nr 25/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Lublinie odbytego w dniach: 12, 14, 15, 19, 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjmowania wpłat wnoszonych przez mieszkańców bez pobierania kosztów prowizji od osób wpłacających (które obecnie ponosi Spółdzielnia) informuje, że:

  1. Z dniem 31.12.2023 r. umowa z Pocztą Polską S.A. ulega rozwiązaniu.
  2. Od 1 stycznia 2024 r. za wszystkie wpłaty dokonywane w placówkach Poczty Polskiej  pobierana będzie od wpłacającego opłata (prowizja) zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

    W dalszym ciągu bez prowizji można dokonywać opłat za użytkowanie lokali w kasie Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.