UWAGA!!! SEGREGACJA ODPADÓW!!! – ZWIĘKSZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE LUBLINA 2024.01.05

Informujemy, że Gmina Lublin wykonując zadania określone w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, planuje w najbliższym czasie zaostrzenie kontroli przestrzegania przez mieszkańców Lublina ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki odpadów poprzez:
– fizyczne sprawdzanie pojemników z odpadami,
– naklejanie czerwonych kartek na pojemniki ze stwiedzonymi frakcjami w pojemniku nie przeznaczonym do jej zbierania,
– odmowę odbioru w ustalonum wcześniej terminie odpadów z pojemnika ze stwierdzoną nieprawidłową segregacją – z odbiorem w terminie późniejszym.
Przypominamy, że ww. działania przy stwierdzeniu nieprawidłowej segregacji odpadów mogą prowadzić do przepełnienia pojemników na odpady a także zwiększenia opłat za odbiór odpadów.
W załączeniu przedstawiamy pismo otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin:   >>>UM WOŚ 2023.12.08

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.