UWAGA!!! OSIEDLE IM. L. KRUCZKOWSKIEGO – ZMIANA ZASAD PARKOWANIA   2023.11.07

Szanowni mieszkańcy i użytkownicy lokali Osiedla im. L. Kruczkowskiego w Lublinie

Zarząd PSM „Kolejarz” informuje, że w związku z koniecznością uregulowania zasad parkowania na osiedlu, Rada Nadzorcza PSM „Kolejarz” na wniosek Rady Osiedla, w dniu 30.03.2023 uchwaliła Regulamin parkowania na terenach Osiedla im. L. Kruczkowskiego w Lublinie (uchwała RN nr 7/2023, zmieniona uchwałą nr 19/2023 – regulamin dostępny na stronie internetowej PSM „Kolejarz” w zakładce Prawo/Regulaminy  lub w formie papierowej w Administracji Osiedla).

Powyższy Regulamin przewiduje m.in.

  1. odpłatność za parkowanie na terenie Osiedla ponad 1 godzinę w okresie od godz. 20.00 w niedzielę do godz. 13.00 w sobotę,
  2. do dwóch bezpłatnych abonamentów na 1 lokal mieszkalny (pod warunkiem udokumentowania posiadania samochodów).

Wszystkie zasady parkowania znajdują się w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni lub w Administracji Osiedla.

W związku z zawarciem umowy na zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie osiedla z Europark Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2023 r. rozpoczną się działania związane z egzekwowaniem zasad określonych w ww. regulaminie oraz opłat za parkowanie na terenach osiedla, przy czym do 31.12.2023 r. nie będą naliczane opłaty dodatkowe za brak opłaty lub abonamentu.

W związku z powyższym zapraszamy uprawnione osoby do składania wniosków o bezpłatny Abonament dla Mieszkańca w Administracji Osiedla przy ul. Z. Herberta 22 lub e-mailem na adres kruczkowski@kolejarz.lublin.pl (w przypadku posiadania przez Spółdzielnię potwierdzonego nr telefonu i potwierdzonego adresu e-mail) na załączonym formularzu.

Wniosek o abonament dla mieszkańca – pdf

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.