TELEWIZJA KABLOWA UPC – WYŁĄCZENIE SYGNAŁU ANALOGOWEGO  2023.05.31

Szanowni Państwo,

z związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyłączenia telewizyjnego sygnału analogowego UPC przypominamy, że:

  1. nieprawdziwe są informacje udzielane przez pracowników lub przedstawicieli UPC Polska Sp. z o.o., jakoby rozwiązana została umowa pomiędzy Spółdzielnią i UPC Polska Sp. z o.o. na dostawę pakietu podstawowego i wymagane jest od teraz zawarcie nowej umowy pomiędzy właścicielem lokalu a UPC
  2. od 24 maja 2023 r. UPC Polska Sp. z o.o. wyłączyła jedynie sygnał analogowy TV jednakże wszystkie programy zawarte w pakiecie podstawowym, za które mieszkańcy uiszczają opłatę do Spółdzielni w ramach zaliczek miesięcznych, dostępne są w dalszym ciągu w formacie cyfrowym.
  3. wbrew informacjom zawartym na niektórych ulotkach reklamowych dystrybuowanych przez UPC, dalszy odbiór programów w pakiecie podstawowym w formacie cyfrowym nie wymaga zawierania jakiejkolwiek umowy z UPC.
  4. powyższa zmiana może skutkować jedynie problemem z odbiorem programów w formacie cyfrowym w przypadku starszych odbiorników, które nie są do tego przystosowane. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zmiana telewizora na urządzenie posiadające dekoder DVB-C (do odbioru sygnału telewizji kablowej) lub dokupienia dekodera DVB-C i podłączenie go do telewizora.
  5. Dekodera DVB-C nie należy mylić z dekoderem DVB-T2 HEVC, który umożliwa odbiór sygnału cyfrowego telewizji naziemnej.

UPC Polska sp. z o.o. oferuje odpłatną usługę dzierżawy dekodera DVB-C, jednakże należy pamiętać, że usługa ta jest wielokrotnie droższa od ceny pakietu podstawowego, uiszczanego wraz z opłatami miesięcznymi, a po zakończeniu umowy dekoder należy zwrócić do UPC co w dalszym ciągu powoduje koniecznośc zmiany telewizora na nowszy lub dokupienia dekodera.

W przypadku zawarcia przez użytkownika lokalu bezpośredniej umowy z UPC Polska Sp. z o.o., fakt ten należy zgłosić do Spółdzielni w celu usunięcia opłaty za pakiet podstawowy z naliczeń miesięcznych.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.