Zarząd PSM „Kolejarz” w Lublinie informuje, że z związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie . 
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. zwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe będzie w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd PSM „Kolejarz” powiadomi Członków Spółdzielni zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.