OSIEDLE „BRONOWICE III – MAKI”

EM

Osiedle budowane byłow w dwu etapach: Bronowice III w pierwszym piętnastoleciu Spółdzielni wg projektu Rity i Tadeusza Nowakowskich oraz Maki – w latach 70-tych wg projektu Janusza Gągały. Położone we wschodniej części miasta po prawej stronie Drogi Męczenników Majdanka. Przyczyniło się do uporządkowania sporej części starego Kośminka. Charakteryzuje się zróżnicowanym wiekiem zasobów. W tym osiedlu znajduje się pierwszy wybudowany przez Spółdzielnię budynek przy ul. Dulęby 1 i najnowsze przy ul. Bukowej, Olchowej i Krętej.

Osiedle posiada dużą sieć placówek handlowo – usługowych. W 86% mieszkań wymieniono stolarkę, 100% mieszkań posiada zawory termostatyczne i podzielniki kosztów. Docieplone budynki posiadają ładne, kolorowe elewacje. W całości wymieniono nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych.

Zasoby osiedla to:

  • 37 budynków
  • 2030 mieszkań
  • 47 lokali użytkowych
  • 86 garaży

Powierzchnia osiedla – 111 419 m2

Powierzchnia zasobów – 99308 m2

W osiedlu zamieszkuje ok. 5700 osób.

Osiedle budowane było w dwu etapach.

Kierownik Administracji: Andrzej Łyk

Biuro Administracji : ul. Wierzbowa 13

Osiedle podzielone jest na 24 nieruchomości

Wykaz nieruchomości osiedla 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.