Struktura Rady Nadzorczej kadencja 2019-2022

 Kontakt

Członkowie Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” przyjmują interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 Uzgodnienie terminu może nastąpić osobiście w Biurze Zarządu pok.26 lub telefonicznie pod numerem 81-538-30-12; e-mailrada@kolejarz.lublin.pl

Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny w zakładce Prawo/Regulaminy

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są dostępne do wglądu dla Członków Spółdzielni w Biurze Zarządu pok.26

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej w

2020 r.

2021 r.

RN 09.02.2020
Prezydium RN 04.06.2020
RN 14.05.2020
RN 21.05.2020
RN 04.06.2020
RN 02.07.2020
RN 16.07.2020
RN 24.09.2020
RN 27.10.2020
RN 19.12.2020
 

RN 28.01.2021
RN 22.04.2021

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.