INFORMACJE DOT. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ UZYSKIWANEJ Z LPEC S.A. W LUBLINIE

Informujemy, że w 2022 r. nastąpiły zmiany w cenie ciepła pobieranego z LPEC S.A. w następującej wysokości (dla grupy taryfowej G3):

– od 5.04 do 4.07.2022 – opłata netto za ciepło 32,09 zł/GJ (dla 
– od 5.07 do 30.07.2022 – opłata netto za ciepło 32,58 zł/GJ,
– od 01.08 do 19.10.2022 – opłata netto za ciepło 46,36 zł/GJ,
– od 20.10 do 31.12.2022 – opłata netto za ciepło 76,90 zł/GJ (wzrost o 139,6% w stosunku do opłaty obowiązującej od 5.04.2022), opłata netto za ciepło z rekompensatą 75,30 zł/GJ, wysokość rekompensaty 1,60 zł/GJ tj. 5 % stawki opłaty obowiązującej od 5.04.2022,
– od 1.01 do 30.04.2023 – opłata netto za ciepło 81,05 zł/GJ, opłata netto za ciepło z rekompensatą 77,67, wysokość rekompensaty 3,38 zł/GJ tj. 4,17 % stawki opłaty obowiązującej od 5.04.2022,
– od 1.05.2023 – opłata netto za ciepło z rekompensatą 64,90 zł/GJ,
– od 1.06.2023 – opłata netto za ciepło z rekompensatą 64,90 zł/GJ.

Poniżej przedstawiamy zmiany taryfy LPEC S.A.:
Komunikat LPEC nr EN-3512-01/22 z dnia 21.03.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-03/22 z dnia 24.06.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-05/22 z dnia 15.07.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-09/22 z dnia 05.10.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-11/22 z dnia 16.12.2022 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-01/23 z dnia 16.01.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-03/23 z dnia 17.04.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN-3512-05/23 z dnia 15.05.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.06/2023 z dnia 31.08.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.09/2023 z dnia 20.10.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.14/2023 z dnia 13.11.2023 r.
Komunikat LPEC nr EN.340.01/2024 z dnia 10.01.2024 r.

 

Lublin, dnia 31.08.2022 r.

      Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie zawiadamia, że działając na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 29 – 40 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE, które zostało podzielone na 5 części.

Dowiedz się więcej

Nowa wersja strony internetowej Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni informuje o modernizacji strony internetowej Spółdzielni. Modernizacja objęła nowy wygląd graficzny i nowe funkcjonalności.
Został dodany panel członkowski (zakładka „Dla członków„) w którym są udostępniane informacje i dokumenty tylko dla Członków Spółdzielni zgodnie z Art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dostęp do panelu członkowskiego jest możliwy po zalogowaniu. Zasady korzystania są określone w Regulaminie korzystania z panelu członkowskiego na stronie internetowej PSM „KOLEJARZ” W Lublinie (zakładka Prawo/Regulaminy). W zakładce „Druki do pobrania” jest dostępny Wniosek o dostęp do panelu członkowskiego.

Zarząd PSM „Kolejarz” w Lublinie informuje, że z związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie . 
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. zwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe będzie w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd PSM „Kolejarz” powiadomi Członków Spółdzielni zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

                                 Zasady świadczenia pracy przez Pracowniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową „KOLEJARZ” w okresie epidemii w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli.

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) zawiadamiamy, że:
W przypadku przebywania na terenie PSM „Kolejarz” w Lublinie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części oraz dezynfekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
Do odwołania zostaje zamknięta kasa w Biurze Zarządu. Wpłat czynszowych prosimy dokonywać przelewami internetowymi lub w placówkach Poczty Polskiej.

Dowiedz się więcej

Brak dymu podczas spalania gazu, gdy w pomieszczeniu jest za mało tlenu nie świadczy o braku zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), który jest gazem niewidocznym i bez zapachu.
Szczelne okna, pozaklejane kratki wentylacyjne, niewentylowane pomieszczenia nie są sposobem na oszczędzanie ciepła, a prowadzą do wręcz odwrotnej sytuacji. Do ogrzania wilgotnego powietrza zużywamy znacznie więcej ciepła niż do ogrzania powietrza suchego, co się przekłada w sposób bezpośredni na wzrost kosztów ogrzewania.
By zapobiec takim zdarzeniom należy:

Dowiedz się więcej

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.

Popup Builder Wordpress