Struktura Rady Osiedla kadencja 2019-2022

Dyżur Członka Rady Osiedla „Łąkowa”: W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1700w Administracji Osiedla „Łąkowa” ul.Medalionów 18

e-mail: ro_lakowa@kolejarz.lublin.pl

Regulamin Rady Osiedla jest dostępny w zakładce Prawo/Regulaminy

Sprawozdanie Rady Osiedla „Łąkowa” z działalności za dany rok są zamieszczone w Biuletynach Informacyjnych.

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla są dostępne do wglądu dla Członków Spółdzielni w Administracji Osiedla.

Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla w

2020 r.

2021r.

R.O.EŁ 13.02.2020
R.O.EŁ 19.03.2020
R.O.EŁ 25.05.2020
R.O.EŁ 25.06.2020
R.O. EŁ 17.09.2020
R.O. EŁ15.10.2020
R.O. EŁ 26.11.2020
R.O. EŁ 18,03,2021
R.O.EŁ 22.04.2021
R.O. EŁ17.06.2021
R.O.E.Ł 20.05.2021
R.O.EŁ 09.09.2021

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.